دفتر مرکزی: تهران - خیابان دکتر علی شریعتی - خیابان اندیشه - کوچه اندیشه 9 - پلاک 13 - واحد 15 - طبقه دوم

کد پستی : 1568937939

تلفن: 88454153-26324065-021

پست الکترونیک: info@JaheshGroup.com